home    Gebr. Graauw's Uitgeverij

Bij onderhandse akte werd met ingang van 1 januari 1910, tussen Johannes Gerardus Graauw en Gerardus Johannes Graauw, wonend te Amsterdam, een vennootschap  onder firma aangegaan onder de naam Gebroeders Graauw, met als doel de uitoefening van het boekhandelaarsbedrijf en het uitgeversvak. Deze vof werd op 1 april 1914 ontbonden.
Gerardus Jonannes Graauw ging verder als bestelhuis aan de Leidschegracht 52, later als Boekhandel J.G.Graauw aan de Keizersgracht 168 te Amsterdam en Johannes Gerardus ging alleen verder met de N.V. Gebr. Graauw's Uitgevers-Maatschappij en Boekhandel. Deze N.V. ging in 1942 failliet. De firma ging daarna door als Gebroeders Graauw's Uitgeverij en boekhandel.
In 1945 werd de firma omgezet in een vennootschap onder firma opgericht met als mede vennoot de zoon Johannes Cornelis Graauw.
Op 27 maart 1947 overlijdt Johannes Gerardus op een leeftijd van 73 jaar. Gerardus Johannes, boekhandelaar te Amsterdam,  overlijdt op 23 maart 1958 op een leeftijd van 81 jaar.


Bekende adressen, alle te Amsterdam:

mei 1908 tot november 1911: Prinsengracht 11
april 1912 tot januari 1917: Singel 192
mei 1917 tot november 1919: Heerengracht 191
mei 1920 tot 1961: Singel 80
(overige en tussenliggende periodes onbekend)
Als adres is ook bekend O.Z. Voorburgwal 67, periode evenwel niet bekend maar vermoedelijk voor 1908.

uitgeversvignet
uitgeversvignet


uitgeversvignet

Uitgeversvignetten

Een uitgeversvignet of drukkersmerk was een soort van logo,  met (meestal) een spreuk. Die spreuk was in de meeste gevallen afgeleid van de eerste letters van de naam van de uitgeverij.

De tekening van Gestaag Groeiende was van Dirk Hart en dateert van 1934.

Gebroeders Graauw in de fout?

Hoewel Gebroeders Graauw in 1935 een groot aantal titels van Blankwaardt & Schoonhoven overnam, waren daar niet de vertalingsrechten bij inbegrepen. Kennelijk is het zo dat formeel het vertalingsrecht dan blijft bij de uitgever aan wie het is toegekend en dat Gebroeders Graauw daarom geen herdrukken hadden mogen publiceren.

Het pand
                Singel 80 te Amsterdam
Singel 80 te Amsterdam (omstreeks 1935)
Van Gebroeders Graauw's Uitgeverij en Boekhandel, Singel 80 te Amsterdam zijn een aantal facturen bewaard gebleven, waarvan tevens bekend is om welke boeken het precies gaat.

Factuur 1
Deze factuur van 14 oktober 1960 heeft betrekking op de navolgende boeken:
XI.04b De Zoon van Tarzan, 5e druk
XI.07h2 Tarzan de Ongetemde, 5e druk
XI.08h2 Tarzan de Verschrikkelijke, 5e druk
XI.09i Tarzan en de Gouden Leeuw, 2e druk


facturr2
Deze factuur van 24 november 1960 heeft betrekking op de navolgende boeken:
XII.02b Tarzan en de Juwelen van Opar, 6e druk
XII.03a Tarzan en het Mierenvolk, 4e druk
XII.05b Tarzan Triomphator, 4e druk
XI.11a Tarzan de Onoverwinnelijke, 3e druk

De Terugkeer van Tarzan werd daarna als paperback in de 7e druk aangeschaft.

De bestellijst voor de in de facturen opgenomen boeken.
folder van firma Graauw


Voorgedrukt stortingsbewijs van Gebr. Graauw's, afgestempeld 9 september 1952.

stortingsbewijs


De inhoud op deze pagina staat onder:
copyright 2000/2016 by Marten Jonker.